/
/
/
Zaříčany (5 345 m2)

Zaříčany (5 345 m2)

Prodej stavebního pozemku

Lokalita:

Zaříčany, okres Kutná Hora

Výměra:

5345 m 2

Parc. č.

782/8

Cena:

1 175 900 Kč

Nenechte si ujít naši nabídku atraktivní parcely o velikosti 5345 m2 v obci Bílé Podolí, k.ú: Zaříčany. Pozemek je v KN vedený jako „orná půda“. Dle územního plánu se jedná o pozemek který je z části vedený pro plochy pozemku zastavitelné Z1 s funkčním určením ploch k bydlení venkovského charakteru, část plochy pozemku se nachází v nezastavěném území a je funkčně určena jako plocha zemědělská.

Možnosti stavby: Zastavitelná plocha bydlení venkovského charakteru (označena Z1), leží v severní části zástavby v klidové poloze vhodné pro bydlení. Je prolukou ve stávající zástavbě a navazuje na stávající obytnou zástavbu. Je logickým pokračováním již existující zástavby rodinných domů. Její zástavba a měřítko musí respektovat charakter stávající zástavby a hmoty objektů včetně střech. Má výměru 0,35 hektarů a je pro maximálně 2 rodinné domy.

Přístup: Dopravně bude napojena na stávající místní komunikace z jihu.

IS: Má možnost napojení na inženýrské sítě (navržený vodovod, kanalizaci, a stávající plynovod a elektro) z navazující zástavby.

Okolí: Ze severu lemují pozemek zemědělské pozemky. Zaříčany jsou vesnice, část městyse Bílé Podolí v okrese Kutná Hora. Nachází se asi dva kilometry západně od Bílého Podolí. Leží na pravém břehu Starkočského potoka. V přímé blízkosti je autobusová zastávka, odkud se dostanete do Kutné Hory, která je odsud vzdálená 15 kilometrů.