/
/
/
Štáhlavy (12 702 m2)

Štáhlavy (12 702 m2)

Prodej komerčního pozemku

Lokalita:

Šťáhlavy, okres Plzeň - město

Výměra:

12702 m 2

Parc. č.

122/10 a 122/37

Cena:

3 810 600 Kč

Využijte atraktivní nabídky pozemků ve Šťáhlavech o celkové velikosti 12 702 m2. Využití parcel dle platného územního plánu je následující:
- pro katastrální území Šťáhlavy je platnou územně plánovací dokumentací „Územní plán sídelního útvaru Šťáhlavy“, ve znění změny č. 2, účinné od 30. 12. 2006
- uvedené pozemky jsou součástí zastavitelných ploch, z hlediska funkce se jedná o „území pro občanskou vybavenost“, pro kterou platí následující regulativ:
A / Charakteristika funkčního území
Území je určeno převážně pro konkrétní občanské vybavení zpravidla v oblasti školství, zdravotnictví atd., které díky svým velkým plošným nárokům není v rámci funkčních ploch SÚ zaměnitelné
B / Výčet činnosti a zařízení, které je možné v území umisťovat bez omezení:
Území je určeno pro konkrétní funkci
C / Podmínečně přípustné činnosti a zařízení (doplňkové)
1) ubytovací zařízení malého rozsahu (převážně pohostinství a služební byty)
2) hygienicky nezávadné a hlavní funkci nerušící zařízení drobné řemeslné výroby a služeb (převážně doplňující činnosti v objektech hlavního vybavení)
3) maloobchod, stravovací zařízení a sportovní zařízení sloužící širšímu spádovému obvodu, než je funkční území
O umisťování podmínečně přípustných staveb a zařízení rozhoduje, s přihlédnutím k místním podmínkám a ke každému jednotlivému případu zvlášť, zastupitelstvo obce na základě příslušného usnesení. Na stavbu bude potom zahájeno řízení dle stavebního zákona.

Okolí: Pozemky se nachází v obci nedaleko říčky Úslava. Za 15 minut se dostanete autem do Plzně.