/
/
/
Kosmonosy (743 m2)

Kosmonosy (743 m2)

Prodej stavebního pozemku

Lokalita:

Kosmonosy, okres Mladá Boleslav

Výměra:

743 m 2

Parc. č.

1820/12, 1820/20

Cena:

427 Kč

Hledáte pozemek na investici? Využijte naši nabídku souboru pozemků o celkové velikosti 743 m2 v Kosmonosech. Dle platného ÚP Kosmonosy se pozemek nachází v zastavitelné ploše s rozdílným způsobem využití:

OM - Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední jsou určeny pro komerční aktivity místního významu včetně nezbytného zázemí

a) hlavní využití – občanská vybavenost komerční – stavby pro administrativu, obchodní prodej, stravování, služby.
b) přípustné využití - b.1) občanské vybavení veřejné,
b.2) nerušící a řemeslná výroba,
b.3) zázemí pro uživatele (administrativa, šatny, klubovny)


SM - Plochy smíšené obytné - městské
Plochy smíšené obytné městské jsou určeny pro bydlení s integrovanou vybaveností městského charakteru.

a) hlavní využití:
a.1) bytové domy, víceúčelové domy, rodinné domy,
a.2) občanská vybavenost veřejná, zejména stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální a zdravotní služby, veřejnou správu a služby, administrativu, tělovýchovu a sport, turistiku a cestovní ruch, kulturu a volný čas,
a.3) občanská vybavenost komerční – stavby pro administrativu, obchod, stravování a služby


b) přípustné využití:
b.1) nerušící, drobná a řemeslná výroba a služby integrované v objektech bydlení,
b.2) dětská hřiště a venkovní sportoviště sloužící zejména pro uspokojení potřeb obyvatel dané plochy,
b.3) veřejná prostranství vč. zeleně, mobiliáře a drobných staveb (přístřešky apod.), b.4) místní a účelové komunikace zajišťující obsluhu pozemků a prostupnost území,
b.5) parkování pro potřeby uživatelů dané plochy
b.6) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury, b.7) zařízení pro úkryt či evakuaci obyvatelstva, sklady materiálu civilní obrany

Okolí: Kosmonosy jsou město v okrese Mladá Boleslav, ležící zhruba 50 km severovýchodně od Prahy a těsně sousedící s městem Mladá Boleslav. Dominantními památkami města jsou renesanční zámek ze 16. století, Loreta, kostel Povýšení sv. Kříže ze 17. století s raně barokní zvonicí a barokní fara.

Poznámka: Na pozemcích je zástava která bude ke dni podpisu kupní smlouvy vymazána.


V obci prodáváme ještě další pozemky které je možné koupit.