/
/
/
Český Brod (9 407 m2)

Český Brod (9 407 m2)

Prodej sadu

Lokalita:

Český Brod, okres Kolín

Výměra:

9407 m 2

Parc. č.

2036/1

Cena:

846 630 Kč

Hledáte zajímavý investiční pozemek? Pak si nenechte ujít naši nabídku pozemku o velikosti 9407 m2 v Českém Brodě. Parcela se nachází v mimo zastavěné území a dle platného územního plánu obce Rostoklaty, ve znění pozdějších změn, se nachází ve funkční ploše ZS: Plochy zemědělské – zahrady a sady.

Rámcová charakteristika: Plochy určené k pěstitelské činnosti.

Určené využití (dominantní): Sady, pěstební zahrady s porosty ovocných stromů, prostory pro rekultivací porostů s předpokladem nového založení sadů, oplocení.

Přípustné využití: Doprovodné funkce pro pěstitelskou činnost, například chov včelstev, drobné objekty pro skladování nářadí k obhospodařování plochy, dopravní stavby pro využití, údržbu a obnovu plochy, stavby technické infrastruktury (upřednostňuje se podzemní varianta umístění stavby). Stavby dopravní infrastruktury lze realizovat pouze jako nezpevněné.

Okolí: Pozemek leží za Českým Brodem směrem na obec Tismice.