/
/
/
Borotín u Boskovic (378 m2)

Borotín u Boskovic (378 m2)

Prodej stavebního pozemku

Lokalita:

Borotín, okres Blansko

Výměra:

378 m 2

Parc. č.

61/1 a 4123

Cena:

172 368 Kč

Využijte atraktivní nabídky stavebních pozemků o celkové velikosti 378 m2 v Borotíně u Boskovic. Dle územního plánu se pozemky nachází v plochách bydlení, bydlení venkovského charakteru.

Regulativy a převažující způsob využití:
- venkovské usedlosti, rodinné a bytové domy, mají zpravidla integrované hospodářské zázemí a připojenou zahradu.

Přípustné využití:
- rodinné domy a usedlosti venkovského charakteru a jako jejich součásti zahrady, malé vedlejší zemědělské hospodářství (malé chovy hospodářských zvířat) a ostatní druhy budov a činností obvyklé ve venkovském prostředí
- bytové domy venkovského charakteru s venkovním vybavením (společná zařízení a plochy,
pěstitelské záhony apod.)
- související občanské vybavení sloužící zejména obyvatelům ve vymezené ploše, obchody a stravovací provozovny, ubytovací zařízení.

Podmínky prostorového uspořádání:
Výstavba na stabilizovaných plochách nesmí výškově a objemově výrazně překročit stávající zástavbu v polohově a pohledově navazujícím území. U novostaveb a rekonstrukcí je závazné dodržení původních uličních čar. Maximální výška zástavby 9 m. Pro zachování charakteru venkovské výstavby není doporučeno používat pro zastřešení rodinných domů ploché střechy.

Poznámka: Pozemek je svažitý, přístupová cesta je široká cca 2,5m.

Okolí: Parcela se nachází v přímé blízkosti krásného Borotínského zámku. V obci najdete potraviny, restaurace, autobusovou zastávku, školku a například hezkou zahradu Arboretum Borotín. Autem se dostanete za 15 minut do Boskovic.