/
/
/
Drahotěšice (3 060 m2)

Drahotěšice (3 060 m2)

Prodej stavebního pozemku

Lokalita:

Drahotěšice, okres České Budějovice

Výměra:

3060 m 2

Parc. č.

169/13 a 309/24

Cena:

1 377 000 Kč

Pokud sháníte stavební pozemek pro komerční využití nedaleko Českých Budějovic, pak Vás jistě zaujme naše nabídka parcely o velikosti 3 060 m2 v obci Drahotěšice. Pozemek je v KN vedený jako trvalý travní porost. Dle územního plánu se jedná o Plochy výroby a skladování.

K pozemkům v tuto chvíli není zajištění přístup.

Hlavní využití: Plochy výroby a skladování (VS) jsou hlavním využitím podnikatelské aktivity zaměřené na výrobu, skladování a poskytování služeb. Přípustným využitím jsou administrativní zařízení, obchody a nákupní zařízení, provozovny veřejného stravování, řemeslné provozovny, zahradnictví, zemědělská rostlinná výroba, parkovací stání a odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím plochy, ochranná zeleň, související obslužná dopravní a technická infrastruktura pro potřeby hlavního a přípustného využití. Podmíněně přípustné využitím jsou živočišná výroba při splnění zákonných podmínek pro ochranu ovzduší (před zápachem, prachem), spodních vod a ochrany chráněných objektů proti hluku, čerpací stanice pohonných hmot, nepřípustné využití: bydlení včetně služebního bydlení, činnosti, děje a zařízení, překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví, zvláště hlukem a vibracemi, provozy s potřebou intenzivní obsluhy nákladními automobily s nosností nad 3,5 t, spalovny odpadu, kotelny, logistická centra apod.

Okolí: Drahotěšice je obec ležící pouhých 15 minut autem od centra Českých Budějovic. Ve vedlejší obci najdete vlakovou zastávku, odkud se dostanete pohodlně do větších měst. Nedaleko je také Hluboká nad Vltavou.