/
/
/
Zlatá Olešnice (994 m2)

Zlatá Olešnice (994 m2)

Prodej stavebního pozemku

Lokalita:

Zlatá Olešnice, okres Trutnov

Výměra:

994 m 2

Parc. č.

189/1

Cena:

1 391 600 Kč

Hledáte vhodnou parcelu pro váš dům? Pak si nenechte si ujít prodej atraktivního stavebního pozemku o velikosti 994 m2 parc.č. 189/1, který se dle aktuálně platné územně plánovací dokumentace obce Zlatá Olešnice nachází v zastavěném území, plochy bydlení v rodinných domech - venkovské.

Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech venkovského typu.

Přípustné využití:
- stavby izolovaných rodinných domů venkovského typu,
- stavby a zařízení pro chov drobných hospodářských zvířat,
- stavby pro rodinnou rekreaci,
- stavby a zařízení pro sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby,
- dětská hřiště,
- plochy pro sportování,
- plochy zeleně.

Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient míry zastavění plochy KZP = 0,25,
- výšková hladina zástavby se stanovuje 10,0 m nad rostlý (okolní) terén

Okolí: Obec Zlatá Olešnice se nachází v okrese Trutnov, kraj Královéhradecký. Za pouhých 10 minut se dostanete do Trutnova, kde je veškerá občanská vybavenost. Výhodou je atraktivní poloha v blízkosti lyžařských areálů a horské turistiky. Jedná se o vyhledávanou oblast.