/
/
/
Zaříčany (4 697 m2)

Zaříčany (4 697 m2)

Prodej stavebního pozemku

Lokalita:

Zaříčany, okres Kutná Hora

Výměra:

4697 m 2

Parc. č.

51/1 a 52/1

Cena:

939 400 Kč

Pokud sháníte stavební pozemky nedaleko Kutné Hory, pak Vás jistě zaujme naše nabídka dvou parcel o celkové velikosti 4 697 m2 v obci Bílé Podolí (Zaříčany). Pozemky jsou v KN vedené jako „orná půda“.

Dle Územního plánu Bílé Podolí jsou plochy pozemků určeny takto:

- plocha pozemku: pozemková parcela číslo 51/1 v katastrálním území: Zaříčany - část plochy pozemku je součástí navržené zastavitelné plochy Z4 s funkčním určením plocha bydlení městského charakteru, část plochy pozemku se nachází v nezastavěném území a je funkčně určena jako plocha zemědělská, do plochy pozemku částečně zasahuje archeologické naleziště,

- plocha pozemku: pozemková parcela číslo 52/1 v katastrálním území: Zaříčany - část plochy pozemku je součástí navržené zastavitelné plochy Z4 s funkčním určením plocha bydlení městského charakteru, části plochy pozemku se nachází v nezastavěném území, část je funkčně určena jako plocha zemědělská a část jako plocha smíšená nezastavěného území I. – zeleň doprovodná, do plochy pozemku zasahuje vedení vysokého napětí elektro a jeho ochranné pásmo,

Poznámka: Pozemky jsou propachtované. Výpověď pachtu lze zaslat k 1.10.2024 s 1 měsíční výpovědní lhůtou.

IS: Přes pozemky vede el. vedení.


Okolí: Zaříčany jsou vesnice, část městyse Bílé Podolí v okrese Kutná Hora. Nachází se asi dva kilometry západně od Bílého Podolí. Leží na pravém břehu Starkočského potoka. V přímé blízkosti je autobusová zastávka, odkud se dostanete do Kutné Hory, která je odsud vzdálená 15 kilometrů.