/
/
/
Zaříčany (4 697 m2)

Zaříčany (4 697 m2)

Prodej stavebního pozemku

Lokalita:

Zaříčany, okres Kutná Hora

Výměra:

4697 m 2

Parc. č.

51/1 a 52/1

Cena:

1 690 920 Kč

Využijte naši nabídku atraktivní parcely o velikosti 4 697 m2 v obci Bílé Podolí, k.ú: Zaříčany.

Možnosti využití:
1)pozemková parcela číslo 51/1 v katastrálním území Zaříčany - část plochy pozemku je součástí navržené zastavitelné plochy Z4 s funkčním určením plocha bydlení městského charakteru, část plochy pozemku se nachází v nezastavěném území a je funkčně určena jako plocha zemědělská,

2)pozemková parcela číslo 52/1 v katastrálním území Zaříčany - část plochy pozemku je součástí navržené zastavitelné plochy Z4 s funkčním určením plocha bydlení městského charakteru, části plochy pozemku se nachází v nezastavěném území, část je funkčně určena jako plocha zemědělská a část jako plocha smíšená nezastavěného území I. – zeleň doprovodná, do plochy pozemku zasahuje vedení vysokého napětí elektro a jeho ochranné pásmo.

Zastavitelná plocha bydlení městského charakteru (označena Z4): leží na jihovýchodě
zastavěného území Zaříčan. Z východu navazuje na obytnou zástavbu. Z ostatních stran je
zemědělská půda. Je dostavbou druhé strany navržené místní komunikace spolu s plochou
Z3. Předpokládá se výstavba pouze několika rodinných domů. Napojena je na stávající
komunikaci procházející podél ní jižně. Má výměru 0,30 hektarů.

Podmínky stavby: Zástavba musí respektovat měřítko a charakter stávající zástavby a hmoty objektů včetně střech. Je pro 2-3 rodinné domy.

IS: Je možnost napojení na navržené a stávající inženýrské sítě uložené v této komunikaci (na vodovod a kanalizaci, na plynovod a elektro).

Okolí: Zaříčany jsou vesnice, část městyse Bílé Podolí v okrese Kutná Hora. Nachází se asi dva kilometry západně od Bílého Podolí. Leží na pravém břehu Starkočského potoka. V přímé blízkosti je autobusová zastávka, odkud se dostanete do Kutné Hory, která je odsud vzdálená 15 kilometrů.