/
/
/
Rozseč u Třešti (4 634 m2)

Rozseč u Třešti (4 634 m2)

Prodej komerčního pozemku

Lokalita:

Rozseč u Třešti, okres Jihlava

Výměra:

4634 m 2

Parc. č.

110/2

Cena:

1 158 500 Kč

Pokud sháníte stavební pozemek pro komerční využití nedaleko Jihlavy, pak Vás jistě zaujme naše nabídka parcely o velikosti 4 634 m2 v obci Rozseč. Pozemek je v KN vedený jako „Ostatní plocha“. Dle územního plánu se jedná o „Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)“.

K pozemkům v tuto chvíli není zajištění přístup.

Hlavní využití: Plochy určené pro umístění zemědělských areálů.

Přípustné: Plocha pro zařízení zemědělské výroby, jejího technického vybavení a skladování zemědělské produkce. Plochy pro lesnickou výrobu a rybářství. Negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které může přesahovat hranice areálu. Přípustná je průmyslová výroba, drobná výroba, výrobní řemesla, obchod, služby, zařízení dopravní a technické infrastruktury a zeleň, hromadné a halové garáže, zařízení lesního hospodářství a zpracování dřevní hmoty. Obchodní a komerční aktivity, vybavenost. Byty správců (pohotovostní byty), situování čerpací stanice pohonných hmot.

Nepřípustné: Využití pro bydlení, využití pro školství, zdravotnictví, sociální služby a kulturu, zařízení sportu a tělovýchovy, zařízení pro rekreaci, výroba se silným negativním dopadem na prostředí. Činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití.

Podmínky prostorového uspořádání: U ploch změn je uvedeno v podmínkách využití zastavitelných ploch. U stabilizovaných ploch max. výška staveb stanovena na 10 m.

Na pozemek dále zasahují mmj. tyto jevy sledované v ÚAP:
- (A074) STL plynovod včetně OP
- (A082a) komunikační vedení (CETIN)
- (A114) jiná ochranná pásma (PHO zemědělského areálu)

Okolí: Obec Rozseč se nachází v okrese Jihlava v kraji Vysočina. Leží pouhých 15 minut od Telče autem. V obci se nachází potraviny. Pozemek leží u malé vodní plochy v obci.