/
/
/
Ovčáry u Kolína (11 063 m2)

Ovčáry u Kolína (11 063 m2)

Prodej pole

Lokalita:

Ovčáry u Kolína, okres Kolín

Výměra:

11063 m 2

Parc. č.

324/1

Cena:

907 166 Kč

Využijte naší atraktivní nabídky parcely o velikosti 11063 m2 v Ovčárech. Pozemek se nachází podle v současné době platného územního plánu obce Ovčáry v nezastavěném území obce, v plochách zemědělských – orná půda PO (většina plochy pozemku) a louky a pastviny LO (jihozápadní cíp pozemku).


Plochy zemědělské – orná půda OP
Hlavní využití:
- orná půda

Přípustné využití:
- účelové komunikace
- zeleň

Nepřípustné využití:
- nadzemní stavby všeho druhu s výjimkou staveb veřejné infrastruktury.


Plochy zemědělské – louky a pastviny LO
Hlavní využití:
- trvalé travní porosty

Přípustné využití:
- účelové komunikace
- zeleň

Nepřípustné využití:
- nadzemní stavby všeho druhu s výjimkou staveb veřejné infrastruktury.

Poznámka: Pozemek je v tuto chvíli propachtovaný a dá se vypovědět vždy k 30.9 daného roku.

Okolí: Obec Ovčáry má k 1.1.2010 746 obyvatel a 287 čísel popisných. Součástí obce je chatová oblast Mlýnek a Výrovna, kde je dalších 65 čísel evidenčních. Občané mají k dispozici kulturní místnost, Místní informační centrum s knihovnou, nově zrekonstruovanou základní a mateřskou školu, služby (pedikúru, dovážku obědů, masáže), prodejnu s potravinami, pohostinství. Autobusové spojení s okolními obcemi a nedalekým Kolínem je vynikající.