/
/
/
Otovice (33 652 m2)

Otovice (33 652 m2)

Prodej komerčního pozemku

Lokalita:

Otovice, okres Karlovy Vary

Výměra:

33652 m 2

Parc. č.

473 a 505/1

Cena:

11 441 680 Kč

Nenechte si ujít prodej atraktivního stavebního pozemku parc.č. 473 a 505/1, který se dle aktuálně platné územně plánovací dokumentace obce Otovice , katastrálním území Otovice u Karlových Varů nachází v zastavěném území, plochy pro výrobu a skladování - drobná řemeslná výroba.

Hlavní využití:
Plocha je určena pro rozvoj aktivit směřujících do spektra řemeslné výroby a služeb, které nelze zejména z hlukových důvodů umístit do smíšeného městského území. Plocha lokality je 7,8864 ha. Jedná se o urbanisticky velmi významnou plochu s možnostmi variantního řešení zástavby. Územní plán určuje pro plochu specifické podmínky: navázat vnitřní dopravní systém lokalit na stávající příjezdovou komunikaci a umožnit napojení všech pozemků lokality.

Podmínky prostorového uspořádání: Pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšku okolní stávající zástavby v okruhu 50 m od hranice funkční plochy o 5,0 m. Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude 15 %.

Napojení: IS u vedlejšího pozemku. Pozemek je v současné době pronajatý a je možné ho vypovědět k říjnu daného roku.

Okolí: Otovice jsou obec v okrese Karlovy Vary v Karlovarském kraji, zhruba tři kilometry severně od Karlových Varů. Žije zde přibližně 1 000 obyvatel. Najdete tady plnou občanskou vybavenost a dopravní spoje.