/
/
/
Líně (30 627 m2)

Líně (30 627 m2)

Prodej pole

Lokalita:

Líně, okres Plzeň - sever

Výměra:

30627 m 2

Parc. č.

1217/247, 1217/248, 1217/249, 1217/253, 1217/254, 1217/259

Cena:

1 837 620 Kč

Pokud hledáte vhodné pozemky k investici, pak Vás jistě zaujme naše nabídka parcel o celkové velikosti 30 627 m2 v obci Líně. Pozemky jsou v KN vedené jako „orná půda“. Pozemky parc. č.1217/247, 1217/248, 1217/249, 1217/253, 1217/254, 1217/259 se nacházejí v nezastavěném území obce ve funkční ploše zemědělské. Tato plocha je určena pro zemědělské účely. Pozemek parc. č. 1217/259 se navíc z části nachází v návrhové ploše obce ve funkční ploše zeleň doprovodná, ochranná a clonící.

Poznámka: Pozemky jsou propachtované do 30.9.2024.

Okolí: Líně jsou obec v okrese Plzeň-sever. Nachází se přibližně jedenáct kilometrů jihozápadně od Plzně. V přímé blízkosti se nachází rybník, potok a vyhlídková věž.