/
/
/
Kosmonosy (2 036 m2)

Kosmonosy (2 036 m2)

Prodej stavebního pozemku

Lokalita:

Kosmonosy, okres Mladá Boleslav

Výměra:

2036 m 2

Parc. č.

1812/251

Cena:

1 490 352 Kč

Hledáte vhodný stavební pozemek na investici? Pak si nenechte ujít naši nabídku pozemku o velikosti 2036 m2 v Kosmonosech. Dle platného ÚP Kosmonosy se pozemek nachází v zastavitelné ploše s rozdílným způsobem využití :
1) OM - Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
2) Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední jsou určeny pro komerční aktivity místního významu včetně nezbytného zázemí
a) hlavní využití – občanská vybavenost komerční – stavby pro administrativu, obchodní prodej, stravování, služby.
b) přípustné využití - b.1) občanské vybavení veřejné, b.2) nerušící a řemeslná výroba, b.3) zázemí pro uživatele (administrativa, šatny, klubovny)

Poznámka: Na pozemku je zástava která bude ke dni podpisu kupní smlouvy vymazána.

Okolí: Kosmonosy jsou město v okrese Mladá Boleslav, ležící zhruba 50 km severovýchodně od Prahy a těsně sousedící s městem Mladá Boleslav. Dominantními památkami města jsou renesanční zámek ze 16. století, Loreta, kostel Povýšení sv. Kříže ze 17. století s raně barokní zvonicí a barokní fara.