/
/
/
Ježená (3 200 m2)

Ježená (3 200 m2)

Prodej stavebního pozemku

Lokalita:

Ježená, okres Jihlava

Výměra:

3200 m 2

Parc. č.

138/4

Cena:

3 000 000 Kč

Pokud sháníte stavební pozemek nedaleko Jihlavy, pak Vás jistě zaujme naše nabídka parcely o velikosti 3 200 m2 v obci Ježená. Pozemek je v KN vedený jako „trvalý travní porost“. Dle územního plánu se jedná o „BI – Bydlení v rodinných domech“. Pozemek není zasíťovaný a je přístupný z obecní komunikace. Pozemek je možné rozparcelovat a umístit zde 3 rodinné domy. Parcelace a umístění domů bylo odsouhlaseno stavebním úřadem.

Pozemek je propachtovaný do 30.9.2025

Hlavní využití:
Plochy pro bydlení se zázemím rekreačních a užitkových zahrad

Přípustné využití:
- Různé typy rodinných domů, místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště,
veřejná zeleň, veřejná prostranství, dětská hřiště.
- Malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování,
zařízení zdravotnictví a sociální péče, individuální rekreace ve stávajících domech
(rekreační chalupy), zařízení služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, zařízení
dopravní a technické infrastruktury.
- Řemesla a služby, drobná výrobní činnost a chov drobného hospodářského zvířectva,
pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru. Přípustné
činnosti nesmí snižovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat dopravní zátěž v
území.

Nepřípustné využití:
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo
druhotně nad přípustnou míru.

Podmínky prostorového uspořádání:
U nově vymezených zastavitelných ploch je maximální počet nadzemních podlaží v
podmínkách využití zastavitelných ploch (1 NP + podkroví).

Okolí: Obec Ježená se nachází 15 min od Jihlavy. Výhodou je i autobusový spoj a veškerá občanská vybavenost v blízké Jihlavě. V přímé blízkosti najdete skiareál Čeřínek, Čertův hrádek, nebo jsou zde příjemné procházky k nedalekým rybníkům.