/
/
/
Chotíkov (25 212 m2)

Chotíkov (25 212 m2)

Prodej pole

Lokalita:

Chotíkov, okres Plzeň-sever

Výměra:

25212 m 2

Parc. č.

693/122

Cena:

2 243 868 Kč

Hledáte investiční příležitost? K prodeji nabízíme pozemek v obci Chotíkov o celkové velikosti 25 212 m2. Pozemek se nachází v nezastavěném území obce ve funkční ploše zemědělské. Část pozemku se nachází v nezastavěném území obce v ploše protierozních opatření – lokalita 32, která je zároveň vymezena jako veřejně prospěšné opatření na ochranu krajiny WK5. Dále je na pozemku navržena plocha dopravní infrastruktury –lokalita 41 (obslužná komunikace pro lokalitu 1), která je zároveň vymezena jako veřejně prospěšná stavba WD3.

Plochy zemědělské jsou vymezeny pro zajištění zemědělské funkce a jsou určeny pro zemědělský půdní fond, pro stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, pro související dopravní a technickou infrastrukturu, doprovodnou zeleň a opatření na ochranu před erozí.

Plochy protierozních opatření jsou vymezeny pro opatření pro omezení eroze a ochranu před přívalovými srážkami na plochách nezastavěného území. Přípustné využití je – organizační opatření zahrnující úpravu způsobu zemědělského hospodaření.

Poznámka: V současné době je pozemek využíván jako zemědělské půda. Na pozemku je v tuto chvíli zástava která bude ke dni podpisu kupní smlouvy vymazána.

Okolí: Chotíkov, dříve Kotíkov (německy Kottiken), je obec v Plzeňském kraji v okresu Plzeň-sever. Žije v něm přibližně 1 300 obyvatel. Pozemek je na severovýchodním konci obce v blízkosti komunikace E49 – hlavní tah z Plzně na Karlovy Vary.