/
/
/
Borač (9 436 m2)

Borač (9 436 m2)

Prodej stavebního pozemku

Lokalita:

Borač, okres Brno-venkov

Výměra:

9436 m 2

Parc. č.

715, 716, 717, 718, 719/1

Cena:

18 117 049 Kč

Představte si svůj vlastní dům na nádherném pozemku, kde budete moci zažít klid a harmonii s přírodou. Máme pro vás tu nejlepší nabídku! Prodej pozemku k developerskému účelu v obci Borač. Jedná se o krásné parcely na okraji obce, s výhledem do lesa.

Možnosti využití: Plocha smíšená obytná (Sb) pod lesem na Vrbí.

Podmínky využití:
1)Pozemky p. č. 718 a 719/1 v k.ú. Borač se nacházejí v zastavitelné ploše Z10 vymezené jako plocha smíšená obytná vymezená pro rodinné domy (ozn. Sb). Pro zastavitelnou plochou je nutné zabezpečit kapacitně vyhovující dopravní napojení (místní komunikace) a nezbytnou technickou infrastrukturu.

2)Pozemky p. č. 715 a 717 v k.ú. Borač se nacházejí v nezastavěném území ve stávající ploše zahrad, sadů a trvalých porostů (ozn. Zz).

3)Pozemek p. č. 716 v k.ú. Borač se nachází v nezastavěném území v návrhové ploše zahrad, sadů a trvalých porostů (ozn. Zz).

Okolí: Borač (německy Boratsch) je obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládá se v Hornosvratecké vrchovině, v přírodním parku Svratecká hornatina, přibližně 7 kilometrů severozápadně od Tišnova. Součástí obce jsou dvě místní části: Borač a Podolí. Nachází se zde vlaková zastávka a autem se dostanete za 10 minut do Nedvědic a okolních vesnic, kde najdete širší občanskou vybavenost. V obci je také mateřská školka.