/
/
/
Šťáhlavy (27 877 m2)

Šťáhlavy (27 877 m2)

Prodej pole

Lokalita:

Šťáhlavy, okres Plzeň - město

Výměra:

27877 m 2

Parc. č.

240/2

Cena:

1 393 850 Kč

Hledáte vhodnou parcelu k investici? Pak nás kontaktujte ohledně tohoto pozemku o velikosti 27 877 m2 ve Šťáhlavech. Pozemek je součástí nezastavěného území, označeného jako orná půda. Územní plán sídelního útvaru Šťáhlavy pro ně nevymezuje samostatnou funkční plochu, využití je vázáno na § 18 odst. 5 stavebního zákona, kde jsou popsány stavby, zařízení a jiná opatření, která lze umisťovat v nezastavěném území.

Poznámka: Pozemkem parc. č. 240/2 prochází koridor nadmístního významu pro zdvojení vedení VVN 400 kV Přeštice - Chrást, vymezený v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje v šířce 300 m. Jedná se zároveň o veřejně prospěšnou stavbu E20.

Okolí: Pozemek leží mezi Starým Plzencem a obcí Šťáhlavy. Za 15 minut se dostanete autem do Plzně.