/
/
/
Jevany (3 993 m2)

Jevany (3 993 m2)

Prodej pole

Lokalita:

Jevany, okres Praha-východ

Výměra:

3993 m 2

Parc. č.

317/4

Cena:

399 300 Kč

Nenechte si ujít prodej investičního pozemku o velikosti 3993 m2 v Jevanech. Dle platného územního plánu sídelního útvaru obce Jevany včetně jeho změn se předmětný pozemek parc.č. 317/4 nachází v nezastavěném území v zóně „Z – Zemědělská zóna“.

Stanovené funkční využití pro plochy „Z“: A. Dominantní činnost: Hospodaření na zemědělském půdním fondu včetně intenzivních forem.

Okolí: Jevany se nachází 30 minut autem od Prahy, u hlavního silničního tahu mezi Prahou a Kutnou Horou. Pozemek leží mezi obcí Jevany a Kostelci nad Černými lesy.